Elinstallationer

Alla slags installationer och servicearbeten inom el

Widerbergs EL erbjuder alla slags elinstallationer och elservicearbeten. Vi arbetar effektivt och noggrant med små och stora eluppdrag på Österlen och i södra Skåne.

ElinstallationExempel på våra tjänster

» Ombyggnad och modernisering av äldre elanläggningar
» Elinstallation vid nybyggnation, om eller tillbyggnader
» Installation av golvvärme, frostskydd, fläktar, avfuktare m.m.
» Installation av jordfelsbrytare och åskskydd
» Installation av belysning
» Felsökning och kontroll av elanläggningar

Produkter med hög kvalitet

Vi säljer elmaterial och elektriska komponenter av hög kvalitet från välkända tillverkare. Exempel på produkter som går att beställa genom oss är: elradiatorer, golvvärmeslingor, frånluftsfläktar, avfuktare, belysning, el-automatik, samt övrigt elinstallationsmaterial.

Vi säljer huvudsakligen produkterna i samband med installationer, men det går utmärkt att köpa även utan installationshjälp om så önskas.