Om Widerbergs Elektriska AB

Elinstallation i södra Skåne

Elfirman Widerbergs El startades 1983 av Bo-Inge Widerberg. Företaget ombildades till AB 1990 då Gunilla Widerberg kom in som delägare. Idag sysselsätter elföretaget 3 anställda elektriker som utför alla slags elinstallationer till privatkunder, företag, kommuner och föreningar i framförallt södra Skåne. Widerbergs Elektriska har god kreditvärdighet och har tilldelats AAA-rating via soliditet. Klicka här för att se vårt ratingintyg (pdf).

Widerbergs El SimrishamnMedlemmar i EIO

Vår personal är behöriga elektriker med lång erfarenhet. Vi fortbildar oss kontinuerligt för att möta dagens och morgondagens krav på elinstallationer när det gäller teknik, energibesparing, miljö och elsäkerhet. Widerbergs Elektriska är medlem i EIO, Elektriska installatörsorganisationen. På EIOs hemsida finns mycket nyttig information om elsäkerhet och tips på elbesparande åtgärder, m.m. Klicka på logotypen nedan för att besöka www.eio.se

eio